Aktuality

Před zahájením LŠB 2014
Do úvodního ročníku Letní školy bohemistiky pořádané Katedrou bohemistiky FF UP v Olomouci se přihlásilo 16 zájemců, které velmi rádi přivítáme 26. 8.  na zahájení akce, a to od 9:30 v místnosti 1.63 v zadním traktu na FF UP Křížkovského 10. Aktuální program LŠB je umístěn v sekci Ke stažení.  Na našich webových stránkách přibyl i heslem chráněný oddíl Sylaby, v němž budou pouze pro frekventanty kurzu umisťovány podklady
k přednáškám a cvičením.

25. 8. 2014                                                                                                                                  Lubomír Machala

Reklamy