Kontakty

Adresa:
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Odborný garant:
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
tel: 585 633 155
e-mail: lubomir.machala@upol.cz

Přihlášky prosím vyplňujte elektronicky na stránkách celoživotního vzdělávání UP v sekci aktuálně otevřených programů: http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-0/
Uzávěrka přihlášek je 15. 6. 2014.

Reklamy